Bölüm Tanıtımı

Aşağa gitmek

Bölüm Tanıtımı

Mesaj  uFucK Bir Cuma Ekim 02, 2009 9:01 pm

Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri
ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Meslek eğitiminde niteliğin artırılmasına ve standartlaşmaya gereksinim
duyulmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında kendi branşında nitelikli
alan öğretmenlerinden eğitim almış kişiler, mesleğin standartlarını daha ileri götüreceklerdir.
Kısa süreli özel kurslarda niteliksiz kişiler tarafından yetiştirilmiş elemanlar, mesleğin
standartlarını düşürmektedirler. Sağlık Bakanlığı’nın kuaför ve güzellik salonlarında
yapacakları sıkı denetimler olası sağlık sorunlarına çözüm getirecektir. Müşteri ilişkilerinin
giderek daha fazla önem kazanması ile beraber, çalışanların mesleğin gerektirdiği teknik
bilgilerin yanı sıra, müşteri ilişkilerinde de yeterli olması beklenmektedir.

Meslek teknolojik gelişmelerden etkilenmekte, kullanılan malzeme, ürün ve
araçlarda çeşitlilik artmaktadır. Ayrıca, meslek elemanlarının çalışabileceği iş yerlerinin
çeşitlendiği ve çoğaldığı da söylenebilir. Güzellik elemanları, cilt doktorları ve
zyoterapistlerle çalışabildikleri gibi rehabilitasyon merkezlerinde de istihdam imkânıbulabilmektedirler. Ayrıca zik tedavide masaj, plastik cerrahi kliniklerinde ameliyat öncesi
ve sonrası cilt bakımı, sahne sanatlarında makyaj da güzellik uzmanlarının yaptıkları işler
arasında sayılabilir. İşini benimsemiş, nitelikli elemanlar sayesinde mesleğin toplum içindeki
önem ve statüsü olumlu gelişme göstermiştir. Bu olumlu gelişmede, kozmetik ürünlerinde
çeşit ve nitelik yönünden gözlenen değişim ve gelişimlerin yanı sıra moda ve medya da
oldukça etkili olmuştur. Bu etki ve gelişmelerin sonucu, güzellik uzmanlığı mesleğine talep
artmış, meslekte geçmişe nazaran daha profesyonel bir yapı oluşmuştur.

Mesleğin hızla gelişmesi büyük bir istihdam alanı yaratmakta ve nitelikli elemanlara
ihtiyaç giderek artmaktadır. Meslek elemanlarının çoğunluğu işbaşı eğitimi ile yetişmiş
elemanlardır. Hızla değişen ve gelişen teknolojinin olumlu izlerine kuaförlük mesleğinde de
rastlanmaktadır. Kullanılan kozmetik malzemelerine ve elektrikli cihazlara yansıyan bu
gelişme mesleğin verimini artırmaktadır. Gelişen elektrikli cihazlar sayesinde zamandan
kazanılırken, kozmetik malzemeler sayesinde yapılan işlemlerden daha olumlu sonuçlar
alınmaktadır. Müşteri ilişkilerinin gittikçe önem kazandığı bu meslekte, salon kapasiteleri
genişletilmektedir. Meslekte geleceğe yönelik eğilim ise Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri
alanında birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi bayan-erkek hizmet ayrımının ortadan kalkması
yönündedir.
B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
Ø Kuaförlük
Ø Güzellik Uzmanlığı
Ø Vücut Bakımı ve Masaj Elemanlığı

KUAFÖR
Tanımı
Kuaför; saç ve sakal kesimi, renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin
işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, estetik yorum katarak yapma bilgi ve
becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
Ø İş organizasyonunu yapmak.
Ø Kişisel hijyen yapmak.
Ø Müşteriyi karşılamak ve ön hazırlık yapmak.
Ø Saç yıkamak.
Ø Fön çekmek.
Ø Saç kesimi yapmak.
Ø Saça boya uygulamak.
Ø Saç rengini açmak.
Ø Saça röe ve meç uygulamak.
Ø Saça permanant ve defrize uygulamak.
Saç bakımı uygulamak.
Ø Saça mizanpli uygulamak.
Ø Saça topuz uygulamak.
Ø Saça örgü uygulamak.
Ø Gelin başı yapmak.
Ø Saça maşa uygulamak.
Ø Vak uygulamak.
Ø Saça zekzel, akroş, papiyot, uygulamak.
Ø Saça rasta uygulamak.
Ø Saç kaynağı yapmak.
Ø Peruk ve postiş, sakal, bıyık uygulamak.
Ø Sakal ve bıyık şekillendirmek.
Ø Saç ve yüz masajı uygulamak.
Ø Ürün satmak.
Ø Mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

GÜZELLİK UZMANI
Tanımı
Güzellik uzmanı; cildi ve vücudu analiz ederek cildin ve vücudun ihtiyacı olan
bakıma uygun araç gereç ve ekipmanları seçen, etkin bir biçimde kullanarak cilt ve vücut
bakımlarını epilasyon, depilasyon, masaj, makyaj ve el ayak bakımlarını belirli bir süre
içerisinde tek başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
Ø İş organizasyonunu yapmak.
Ø Kişisel hijyen yapmak.
Ø Müşteri karşılamak ve ön hazırlık yapmak.
Ø Cilt bakımı uygulamak.
Ø Yüze ve dekolteye masaj uygulamak.
Ø Özel yüz masajları uygulamak.
Ø Özel yüz bakımları yapmak.
Ø Epilasyon tekniklerini uygulamak.
Ø Depilasyon yöntemlerini uygulamak.
Ø Makyaj uygulamak.
Ø Genel vücut masajı uygulamak.
Ø Vücut bakımları uygulamak.
Ø Ürün satışı yapmak.
Ø Mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunmak.
VÜCUT BAKIMI VE MASAJ ELEMANI
Tanımı
Vücut bakımı ve masaj elemanı; vücudun ihtiyacı olan temel vücut bakımlarını,
uygun araç gereçleri kullanarak, genel ve özel masaj teknikleri yardımıyla ve belirli bir süre
içerisinde tek başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
Ø Ürünlerle vücut bakımı uygulamak.
Ø Elektro estetik cihazlarla vücut bakımı uygulamak.
Ø Vakum ve basınç ile vücut bakımı ıugulamak.
Ø Oksijen ile vücut bakımı uygulamak.
Ø Isı sistemleriyle vücut bakımı uygulamak.
Ø Modern spa bakımları uygulamak.
Ø Thallasso bakımları uygulamak.
Ø Otantik spa bakımları uygulamak.
Ø Termal bakımlar uygulamak.
Ø Aroma terapi bakımları uygulamak.
Ø Holistik terapi bakımları uygulamak.
Ø Vücut ve yüz masajı uygulamak.
Ø Kültürel masaj teknikleri uygulamak.
Ø Özel masaj teknikleri uygulamak.
Ø Depilasyon teknikleri uygulamak.
C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Kuaför, güzellik uzmanı, vücut bakımı ve masaj elemanı olmak isteyenlerin; görme
ve duyu organının işlevini tam olarak yerine getirir durumda olması, el ve parmaklarını
ustalıkla, göz ve ellerini eş güdümlü kullanabilme yeteneğine sahip, iş organizasyonunu
yapan, hijyene önem veren, estetik görüşü gelişmiş, insan psikolojisinden anlayan, iletişimi
kuvvetli, girişimci, kişisel bakıma özen gösteren, tam sağlıklı, koku ve kimyasal maddelere
karşı alerjik ve bulaşıcı rahatsızlığı bulunmayan, alanını seven, mesleki eğitim almış
kimseler olmaları gerekir.

D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kuaförler çalışmalarını kapalı, gürültülü, kimyasal kokuların olduğu ortamda
yürütürler. Kuaför, görevini yaparken diğer çalışanlarla etkileşimde bulunarak işlerini
organize şekilde yürütmek durumundadır. İş hem aletle hem de insanla ilgilenmeyi
gerektirmektedir. Sürekli ayakta bulunmayı gerektiren mesleğin çalışma saatleri fazladır.
Yaratıcı gücü yüksek, estetik yönü gelişmiş, el becerisi fazla, araştırmacı kişiler bu meslekte
başarılı olabilirler.
Güzellik uzmanları, kuaförlerden farklı olarak daha sakin ve ayakta fazla durmayı
gerektirmeyen çalışma koşullarına sahiptirler.

E. İŞ BULMA İMKÂNLARI
Kuaförlük mezunu olan kişi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Halk Eğitim
Merkezlerinde, Meslekî Eğitim Merkezlerinde, meslek liselerinde, ustalık ve usta eğiticilik
belgelerini almak şartıyla sözleşmeli usta eğitici olarak öğretmen gözetimde görev alabilirler.
Özel kurum ve kuruluşların kuaför salonlarında, tiyatro ve TV stüdyolarında ve kendilerine
ait iş yerlerinde çalışabilirler.
F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek eğitimi, meslek liselerinin Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri alanında;
Kuaförlük Ve Güzellik Uzmanlığı, Vücut Bakımı Ve Masaj programında diploma
verilmektedir.
Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler; Kuaförlük Ve
Güzellik Bilgisi Öğretmenliği bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi alıp öğretmen olabilirler
veya akademik kariyer yapabilirler.
Bunun yanı sıra sınavsız geçiş hakkından yararlanarak Meslek Yüksek Okullarının
(Ön Lisans) programlarına devam edebilirler. Bu bölümler şunlardır:
Ø Kuaförlük
Ø Cilt Bakımı ve Güzellik
Ø Kozmetik Teknolojisi
Ø Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Meslek Yüksek Okullarını başarıyla bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş
sınavında başarılı oldukları takdirde, alanları ile ilgili dört yıllık fakültelerde (lisans) de
okuyabilirler. Bu bölümlerin; Kuaförlük, Cilt Bakımı ve Güzellik, Kozmetik Teknolojisi
mezunları, Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliğine; bunun yanı sıra Kozmetik
Teknolojisinden mezun olanlar Kimya ve Kimya Mühendisliğine; Tıbbi ve Aromatik
Bitkilerden mezun olanlar ise Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Ziraat Mühendisliği
lisans programlarına devam edebilirler.
Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve
meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları
açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla
açılan eğitim kurumlarıdır.
Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve
her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim
sunmaktadır.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında eğitim
verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından
dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

avatar
uFucK
Deneyimli
Deneyimli

Mesaj Sayısı : 26
Kayıt tarihi : 01/10/09
Yaş : 24
Nerden : 11/A/A

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz