Bölüm Tanıtımı

Aşağa gitmek

Bölüm Tanıtımı

Mesaj  uFucK Bir Cuma Ekim 02, 2009 9:00 pm

Gıda Teknolojisi
ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Gıda teknolojisi alanı, tarım ve hayvancılığa dayalı hammaddeleri modern
teknolojileri uygulayarak işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için duyusal, fiziksel,
kimyasal ve mikrobiyolojik yönden gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime
uygun gıda maddeleri üreten ve insan beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır.
Ülkemizin Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında ele alınan en önemli
sektörlerden birisi de gıda sektörüdür.
Son yıllarda dünyada gıda sektöründe izlenen modernizasyon, yeni teknolojik
buluşlar, yeni gıda formülleri, ürünlerin çeşit yönünden giderek artması, tüketici damak
zevkinin ve sosyal yaşantının değişmesi, ambalajlamada tüketicinin giderek aradığı üstün
“albeni” niteliğinin ya da “arz” biçiminin önem kazanması, gramajda çeşitlenme ihtiyacının
doğması gibi faktörler, gıda endüstrisinde ilkel yöntemlerin terk edilmesini, çağdaş
teknolojiye ağırlık verilmesini gerektirmektedir.
Gıda sektöründe üretim kalitesinin artırılması iyi bir teknolojiye, ambalajlama,
uygun muhafaza, dağıtım ve depolama sistemine bağlıdır.

Tarımda yaşanan gelişmeler, gıda sektörüne de yansımış, bitkisel ve hayvansal
gıdaların üretimini artırmıştır. Süt, et, yumurta, hububatlar, sebze –meyveler, çay, yağlı
tohumlar, deniz ürünleri ve işleme tesisleri yurt geneline yaygınlaşmıştır. Buna bağlı olarak
da işlenmiş gıda ürünlerinin ihracatının gıda sektörünün gelişmesine büyük katkıları olmuş,
gıda ürünlerimizin dış satımından sağlanan döviz girdileri bugün hiç küçümsenmeyecek
boyutlara ulaşmıştır.
Türkiye’de gıda sanayinin dış gelişmelere paralel olarak gelişmesi, kaliteli üretimin
artması ve dış pazarda rekabet etmesi çok hızlı olan bilimsel ve teknik gelişmelerin yakından
izlenmesine, uygun teknoloji transferine, çeşitli ve kaliteli ürünlerin üretimine bağlıdır.

Ayrıca ülkemizdeki gıda sektörlerinin problemlerini çözmek ve dünya ölçeğinde hak
edilen yere gelmek için gıda sektöründe yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla
27.05.2004 yılında 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararname” yürürlüğe girmiştir. Gıda sektöründe ISO (Uluslararası Standart
Organizasyon) ve HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Standardı) gibi
kalite sistemleri uygulanmaktadır. Sektörle ilgili “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”, “Gıda
Üretim ve Satış Yerleri Hakkındaki Yönetmelik”, AB Gıda Mevzuatı gibi ulusal ve
uluslararası yasalar, tebliğler ve yönetmelikler vardır. EOQ (Avrupa Kalite Kontrol Örgütü)
vb. kuruluşlar da gıda sektörünün gelişmesine olumlu yönde etkilemiştir.
Gıda sektörünün uluslararası standartlarda kaliteli ürün üretme ve pazarlama çabaları
işletmelerde oto kontrol laboratuarlarının artışı dolayısıyla eğitimli, nitelikli ve yetişmiş
eleman ihtiyacını artırmaktadır.

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
Ø Gıda Laboratuar Teknisyenliği,
Ø Süt ve Süt Ürünleri Operatörlüğü,
Ø Hububat ve Hububat Ürünleri Operatörlüğü,
Ø Çay Üreticiliği ve Operatörlüğü,
Ø Sebze-Meyve ve Ürünleri Operatörlüğü,
Ø Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Operatörlüğü

GIDA LABORATUVAR TEKNİSYENİ
Tanımı
Gıda laboratuvar teknisyeni, her türlü gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen
süreç içerisinde alınan numunelerinin duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik
analizlerini laboratuvarda, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve
becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
Ø İş organizasyonu yapmak.
Ø Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak.
Ø Analiz öncesi hazırlık yapmak.
Ø Numuneyi analize hazırlamak.
Ø Numunenin duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizlerini yapmak.
Ø Analiz sonrası işlemleri yapmak.
Ø Analiz formlarını doldurmak.
Ø Analiz sonuçlarını mevzuatlara göre değerlendirmek.
Ø Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ OPERATÖRÜ
Tanımı
Süt ve süt ürünleri operatörü, kendi başına ve belirli süre içerisinde, Türk Gıda
Mevzuatına uygun olarak hijyenik ortamda süt ve süt ürünleri üretimi için iş
organizasyonunu yapma, gerekli hammadde ile üretimde kullanılan araç - gereçleri tanıyıp
kullanabilme, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini yapma, ürünü ambalajlama ve
depolama işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Sektörde bu elemanlar; içme sütü operatörü, krema ve tereyağı operatörü, yoğurt ve
ayran operatörü, peynir operatörü, dondurma operatörü, vb. isimler alırlar.

Görevleri
Ø İş organizasyonu yapmak.
Ø Üretim öncesi hazırlıkları yapmak.
Ø Ham maddeleri hazırlamak.
Ø Hammadde ve ürünün duyusal ve fiziksel analizlerini yapmak.
Ø Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve basit onarımını yapmak.
Ø Temizlik ve hijyen programlarını uygulamak.
Ø Dondurma üretmek.
Ø İçme sütü işlemek.
Ø Krema üretmek.
Ø Tereyağı üretmek.
Ø Peynir üretmek.
Ø Yoğurt üretmek.
Ø Ayran üretmek.
Ø Üretim formlarını doldurmak.
Ø Üretilen gıdaları ambalajlamak ve depolamak.
Ø Mesleki gelişime ilişkin faaliyetlere katılmak.

SEBZE-MEYVE VE ÜRÜNLERİ OPERATÖRÜ
Tanımı
Sebze-meyve ve ürünleri operatörü, kendi başına ve belirli süre içerisinde, Türk Gıda
Mevzuatına uygun olarak hijyenik ortamda taze sebze-meyveleri satışa hazırlama, sebzemeyve
ürünleri üretimi için iş organizasyonunu yapma, gerekli hammadde ile üretimde
kullanılan araç - gereçleri tanıyıp kullanabilme, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini
yapma, ürünü ambalajlama ve depolama işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli
kişidir.
Sektörde bu elemanlar; salça operatörü, turşu operatörü, reçel ve marmelat
operatörü, konserve operatörü, dondurulmuş sebze ve meyve operatörü, kurutulmuş sebze ve
meyve operatörü vb. isimler alırlar.

Görevleri
Ø İş organizasyonu yapmak.
Ø Üretim öncesi hazırlıkları yapmak.
Ø Ham maddeleri hazırlamak.
Ø Hammadde ve ürünün duyusal ve fiziksel analizlerini yapmak.
Ø Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve basit onarımını yapmak.
Ø Temizlik ve hijyen programlarını uygulamak.
Ø Taze sebze ve meyveyi satışa hazırlamak.
Ø Reçel ve marmelât yapmak.
Ø Turşu yapmak.
Ø Sebze ve meyve kurutmak.
Ø Sebze ve meyve konservesi yapmak.
Ø Dondurulmuş sebze ve meyve üretmek.
Ø Üretim formlarını doldurmak.
Ø Üretilen gıdaları ambalajlamak ve depolamak.
Ø Mesleki gelişime ilişkin faaliyetlere katılmak.

HUBUBAT VE HUBUBAT ÜRÜNLERİ OPERATÖRÜ
Tanımı
Hububat ve hububat ürünleri operatörü; hububat ve ürünleri operatörü, kendi başına
ve belirli süre içerisinde, Türk Gıda Mevzuatına uygun olarak hijyenik ortamda hububat ve
ürünleri üretimi için iş organizasyonunu yapma, gerekli hammadde ile üretimde kullanılan
araç-gereçleri tanıyıp kullanabilme, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini yapma,
ürünü ambalajlama ve depolama işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Sektörde bu elemanlar; değirmen operatörü, kurubaklagil operatörü, kurubaklagil
paketleme operatörü, ambalajlama operatörü, hububat depolama operatörü, hamur operatörü,
hamur şekillendirme operatörü, fırıncı vb. isimler alırlar.

Görevleri
Ø İş organizasyonu yapmak.
Ø Üretim öncesi hazırlıkları yapmak.
Ø Ham maddeleri hazırlamak.
Ø Hammadde ve ürünün duyusal ve fiziksel analizlerini yapmak.
Ø Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve basit onarımını yapmak.
Ø Temizlik ve hijyen programlarını uygulamak.
Ø Hububat ve ürünlerini satışa hazırlamak.
Ø Tahılları depolamak.
Ø Öğütülmüş ürünler elde etmek.
Ø Makarna üretmek.
Ø Ekmek ve çeşitlerini üretmek.
Ø Bisküvi üretmek.
Ø Nişasta üretmek.
Ø Tarhana üretmek.
Ø Kuruyemiş üretmek.
Ø Üretim formlarını doldurmak.
Ø Üretilen gıdaları ambalajlamak ve depolamak.
Ø Mesleki gelişime ilişkin faaliyetlere katılmak.

ÇAY ÜRETİCİSİ VE OPERATÖRÜ
Tanımı
Çay üreticisi operatörü, kendi başına ve belirli süre içerisinde, Türk Gıda
Mevzuatına uygun olarak hijyenik ortamda siyah, yeşil ve bitkisel çay üretimi için iş
organizasyonunu yapma, gerekli hammadde ( çay ) ile üretimde kullanılan araç - gereçleri
tanıyıp kullanabilme, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini yapma, ürünü
harmanlama, ambalajlama ve depolama işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli
kişidir.
Sektörde bu elemanlar çay harmanlama operatörü, çay paketleme operatörü vb.
isimler alırlar.

Görevleri
Ø İş organizasyonu yapmak.
Ø Üretim öncesi hazırlıkları yapmak.
Ø Ham maddeleri hazırlamak.
Ø Hammadde ve ürünün duyusal ve fiziksel analizlerini yapmak.
Ø Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve basit onarımını yapmak.
Ø Temizlik ve hijyen programlarını uygulamak.
Ø Çaylık oluşturma ve hasat yapmak.
Ø Siyah çay üretimi yapmak.
Ø Çay ambalajlama.
Ø Yeşil çay üretmek.
Ø Bitkisel çayları üretmek.
Ø Üretim formlarını doldurmak.
Ø Üretilen gıdaları ambalajlamak ve depolamak.
Ø Mesleki gelişime ilişkin faaliyetlere katılmak.

SOFRALIK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI OPERATÖRÜ
Tanımı
Sofralık zeytin ve zeytinyağı operatörü, kendi başına ve belirli süre içerisinde, Türk
Gıda Mevzuatına uygun olarak hijyenik ortamda sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimi için iş
organizasyonunu yapma, gerekli hammadde ile üretimde kullanılan araç - gereçleri tanıyıp
kullanabilme, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini yapma, ürünü ambalajlama ve
depolama işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
Ø İş organizasyonu yapmak.
Ø Üretim öncesi hazırlıkları yapmak.
Ø Ham maddeleri hazırlamak.
Ø Ham madde ve ürünün duyusal ve fiziksel analizlerini yapmak.
Ø Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve basit onarımını yapmak.
Ø Temizlik ve hijyen programlarını uygulamak.
Ø Sofralık zeytin üretimi yapmak.
Ø Zeytin ürünlerini ambalajlamak ve depolamak.
Ø Zeytinyağı üretmek.
Ø Üretim formlarını doldurmak.
Ø Mesleki gelişime ilişkin faaliyetlere katılmak.
Sektörde bu elemanlar; ambarcı, zeytin alım elemanı, zeytinyağı operatörü,
salamuracı, zeytin işleme operatörü, filtre ve dolum operatörü, meydancı vb. isimler alırlar.
Sektörde bu elemanlar; ambarcı, zeytin alım elemanı, zeytinyağı operatörü,
salamuracı, zeytin işleme operatörü, filtre ve dolum operatörü, meydancı vb. isimler alırlar.
Bunların dışında gıda üretiminde görev alan birçok operatör de (hazır çorba, sakız,
toz, gazlı ve gazsız içecekler, alkollü içkiler, kuruyemişler, bal, balık, et ve tavuk ürünleri
vb.) mevcuttur. Bu üretim operatörlerinin altında gıda üretim kalfaları, ayıklama ve yıkama,
ambalajlama, depolama vb. elemanlar da bulunmaktadır.

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Gıda laboratuvar teknisyeni olmak isteyenlerin;
Ø İş disiplinine sahip,
Ø Laboratuvara ait araç ve ekipmanların kullanımına özen gösteren,
Ø Gıda sektöründe çalışmasına engel herhangi bir bulaşıcı hastalığı ve/veya
hastalığın taşıyıcısı olmayan,
Ø El ve parmaklarını ustalıkla kullanan,
Ø Göz ve el koordinasyonunu sağlayan,
Ø Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
Ø İş güvenliğine dikkat eden,
Ø Yaşam boyu öğrenme isteği olan,
Ø Mesleki eğitim almış kimseler olmaları gerekir.
Süt ve süt ürünleri operatörü, hububat ve hububat ürünleri operatörü, çay
üreticisi ve operatörü, sebze-meyve ve ürünleri operatörü, sofralık zeytin ve zeytinyağı
operatörü olmak isteyenlerin;
Ø İş disiplinine sahip,
Ø Üretimde kullanılan alet ve ekipmanların kullanımına özen gösteren,
Ø Vücut yapısı güçlü ve sağlıklı,
Ø Gıda sektöründe çalışmasına engel herhangi bir bulaşıcı hastalığı ve/veya
hastalığın taşıyıcısı olmayan,
Ø Gözlerini ve ellerini birlikte ustalıkla kullanabilen,
Ø Dikkatli ve tedbirli, ekip çalışmasına yatkın,
Ø İş güvenliğine dikkat eden,
Ø Hijyen ve sanitasyon kurallarını uyan,
Ø Meslekî eğitim almış kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
İş, genel olarak ayakta yapılır. Meslek elemanları gıda, kimya, ziraat mühendisleri,
biyologlar, veterinerler ve gıda teknikerleriyle iletişimde bulunurlar. İş başında mesleklerinin
gerektirdiği özel kıyafetler giyerler.
Çalışma esnasında dikkatli olmadıkları takdirde yanma, kayma, düşme, kesilme,
elektrik çarpma ve havagazı-doğal gaz zehirlenmeleri gibi kazalarla karşılaşabilirler.
Çalışma saatleri gündüz veya gece-gündüz vardiyalı olabilir.
Gıda laboratuvar teknisyenleri, kamu ve özel gıda kontrol laboratuvarlarında görev
yaparlar. Laboratuar ortamı kapalı ve temizdir.
Süt ve süt ürünleri operatörü, hububat ve hububat ürünleri operatörü, çay üreticisi ve
operatörü, sebze-meyve ve ürünleri operatörü, sofralık zeytin ve zeytinyağı operatörü; gıda
üreten fabrikalar ve imalâthanelerde görev yaparlar. Gıda üretim ortamı temiz, sıcak/serin,
ıslak, rutubetli, kokulu tozlu ve gürültülü olabilir.
Çalıştığı gıda üretim alanlarına göre çeşitli, alet-ekipmanlar, hammadde ve yardımcı
maddeler kullanırlar.

İŞ BULMA İMKÂNLARI
Gıda laboratuvar teknisyenleri, gıda üretimi yapan fabrikalarının laboratuvarlarında,
özel gıda kontrol laboratuvarları vb. yerlerde iş imkânı bulabilmektedirler.
Hizmet sektöründe marketler, yemek fabrikaları, pastaneler vb. yerlerde de kalite
kontrol elemanı olarak çalışabilirler. İş yerlerinde belli bir süre çalışanlar, laboratuvar
sorumlusu olabilmektedirler.
Süt ve süt ürünleri operatörü, hububat ve hububat ürünleri operatörü, çay üreticisi ve
operatörü, sebze-meyve ve ürünleri operatörü, sofralık zeytin ve zeytinyağı operatörü, gıda
üretimi yapan fabrikalar ve imalâthanelerde, ayrıca gelecekte imal edilecek her türlü gıdaların üretiminde de çalışabilirler. Gıda sektöründe gelişmiş teknolojilerden yararlanarak
üretim yapan işletmelerin çoğalması bu alanda nitelikli eleman ihtiyacını sürekli kılacaktır.
İş yerlerinde belli bir süre çalışanlar, çeşitli bölümlerde üretim sorumlusu olarak
çalışabilmektedirler.

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Süt ve süt ürünleri operatörü, hububat ve hububat ürünleri operatörü, çay üreticisi ve
operatörü, sebze-meyve ve ürünleri operatörü, sofralık zeytin ve zeytinyağı operatörü ve gıda
laboratuvar teknisyenleri eğitim ve kariyer imkânlarının aynısına sahiptirler.
Meslek eğitimi, 2005–2006 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin gıda
teknolojisi alanında diploma programında verilecektir.
Lise öğrenimlerini bu alanda tamamlayan öğrenciler, ÖSS’de başarılı oldukları
takdirde dört yıllık fakültelerin (lisans) ilgili bölümlerine girebilecekleri gibi, sınavsız geçiş
hakkından yararlanarak iki yıllık meslek yüksekokullarına (ön lisans) da devam edebilirler.
Meslek yüksekokullarını başarıyla bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş
sınavında başarılı oldukları takdirde, alanları ile ilgili dört yıllık fakültelerde de öğrenim
görebilirler.
Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve
meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları
açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla
açılan eğitim kurumlarıdır.
Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve
her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim
sunmaktadır.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Gıda Teknolojisi alanında eğitim verilmektedir.
Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve
dikey geçişler olabilecektir.

avatar
uFucK
Deneyimli
Deneyimli

Mesaj Sayısı : 26
Kayıt tarihi : 01/10/09
Yaş : 24
Nerden : 11/A/A

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz