Bölüm Tanıtımı

Aşağa gitmek

Bölüm Tanıtımı

Mesaj  uFucK Bir Cuma Ekim 02, 2009 8:59 pm

Fotoğraf ve Grafik
ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik
gelişmeler, bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi de
yakından ilgilendirmektedir. Görsel ve işitsel teknikler ve medya yapımcılığı sektöründe
yaşanan hızlı ve teknolojik gelişmeler Grafik ve Fotoğraf alanını doğrudan etkilemektedir.

Günümüzde mesleki eğitim, her yaşta ve her düzeyde bireye yönelik olarak her
alanda farklı nitelikte araçlarla etkinliğini sürdürmektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan
araçlardan biri olan fotoğraf ve grafik sanatı, bu anlamda önemli bir yere sahiptir. Grafik ve
fotoğraf sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır.

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
Ø Grafikerlik
Ø Fotoğraf Çekim Elemanlığı
Ø Fotoğraf Baskı Operatörlüğü

GRAFİKER
Tanımı
Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla tasarımları elle
ve bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlama yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
Ø İşin süreçlerini planlamak.
Ø İşin konusuna göre tasarım öğelerini belirlemek.
Ø Temel grafik tasarımını elle ve bilgisayarla yapmak.
Ø Masa üstü yayıncılık işlemlerini yapmak.
Ø Ürünü görselleştirmek.
Ø Tasarladığı grafiksel çalışma doğrultusunda stüdyoda ya da uygun mekânda
fotoğraf çekimi yapmak veya yaptırmak.
Ø Baskısı yapılacak tasarımları baskıdan önce kontrol etmek.
Ø İş başı mesleki eğitim faaliyetlerine katılmak.

FOTOĞRAF ÇEKİM ELEMANI
Tanımı
Ürün veya konunun fotoğrafını çekme, çektiği fotoğrafları baskıya hazır hâle getirme
yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
Ø İş organizasyonu yapmak.
Ø Fotoğraf çekme öncesi hazırlık yapmak.
Ø Fotoğraf çekmek.
Ø Fotoğrafı seçmek, gerekiyorsa bilgisayarda işlemek.
Ø Çekilen fotoğrafı haber merkezine iletmek.
Ø Fotoğraf ekipmanlarının temizliğini yapmak.
Ø Mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

FOTOĞRAF BASKI ELEMANI
Tanımı
Çeşitli özelliklerdeki, klasik veya otomatik banyo ve baskı sistemlerinin çalışmaları
hakkında yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
Ø İş organizasyonu yapmak.
Ø Kimyasal çözeltiler hazırlamak.
Ø Stüdyonun temizliği ve düzenini sağlamak.
Ø Film yıkamada özel banyo tekniklerini uygulamak.
Ø Siyah beyaz fotoğrafta özel baskı tekniklerini uygulamak.
Ø Renkli fotoğrafta özel baskı tekniklerini uygulamak.
Ø Mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri yürütme.

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Grafiker olmak isteyenlerin;
Ø Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
Ø Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,
Ø Estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili olan,
Ø Hayal gücü zengin, yaratıcı,
Ø Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen,
Ø Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili,
Ø Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen,
Ø Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen kimseler olmaları gerekir.
Fotoğraf çekim elemanı veya fotoğraf baskı operatörü olmak isteyenler;
Ø Yaratıcı, atik, hızlı karar alabilen, isabetli zamanlama yapabilen,
Ø İyi gözlem yapabilen, iletişim becerilerine vakıf,
Ø Estetik duygusuna sahip, görsel hafızası güçlü,
Ø El becerileri gelişmiş, pratik zekâsı olan,
Ø İş ahlakına sahip, dikkatli, problem çözme yeteneği olan, hızlı öğrenebilen,
Ø Protokol bilgisine sahip,
Ø İnsan psikolojisi mesleki alanında yeni teknolojik gelişmelere açık,
Ø Dış görünüşüne özen gösteren nitelikte kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Grafikerler,
Büroda, çoğu zaman bilgisayar karşısında, (zaman zaman sakin ortamlarda) film
stüdyolarında, fotoğraf stüdyolarında, ajanslarda, genellikle zamana karşı yarışarak çalışmak
durumundadır.
Fotoğraf Çekim elemanı ve fotoğraf baskı operatörleri olarak çalışacak kişiler,
genellikle değişik mekanlarda, belli bir zaman çizelgesine bağlı olmaksızın, hareketli ve
koşulları çoğu zaman önceden belirlenemeyen ortamlarda, ayakta çalışırlar. Fotoğraarın
hazırlanma aşamasında ise masa başında ve bilgisayar ortamında çalışmaktadır. Fotoğrafçılar
hem iç mekân hem de dış mekânlarda çalışmak durumundadırlar. Çekim için gerekli makine
ve diğer malzemeleri taşımak durumunda kalabilirler. Fotoğraf laboratuvarcılığın da
klasikleşmiş cihazlar, yeni geliştirilen cihazlar ve çeşitli banyo kimyasalları ile
çalışmaktadır.

İŞ BULMA İMKÂNLARI
Grafikerlik dalından mezun olan öğrenciler;
Kazandıkları yeterlikler doğrultusunda orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın
kuruluşlarında, grafik tasarım stüdyolarında, reklâm ajanslarında, medya sektöründe,
bünyesinde tanıtım birimi bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışabilir. Tecrübeli olanların iş
bulma olanağı daha fazladır. Grafikerler bilişim teknolojisinde e-öğrenme çalışmalarında yer
alan animasyon ve grafiklerin hazırlanmasında da görev aldıklarından istihdam alanları
artmaktadır.
Toplumumuzun sanayi toplumuna geçiş aşamasında olmasından dolayı birçok ürün
kendi ülkemizde üretilmeye başlanmıştır. Bu malların gerek iç ve gerekse dış piyasada pazar
bulması iyi bir reklam, ambalaj sorununu beraberinde getirmektedir. Bu alanda çalışacak
eğitimli elemana her zaman ihtiyaç vardır.
Ülkemizde fotoğraf sektöründe yer alan kuruluşlar, orta ve küçük ölçekli işletmeler
olarak ele alınacak olursa bu işletmeler; ithalat yapan rmalar, üretici rmalar, perakende
satış yapan mağazalar, fotoğraf laboratuvar hizmeti veren işletmeler, fotoğraf stüdyoları,
fotoğraf ile ilgili yayıncılık yapan kuruluşlar, fotoğraf turizmi yapan şirketler, Fotoğraf
eğitimi veren kurumlar vb. olarak sıralanabilir. Türkiye’nin hemen her il ve ilçesinde ve
hatta mahallesinde fotoğraf stüdyoları ve laboratuvarlar bulunmaktadır.
Ayrıca, fotoğraf kendi sektörünün dışında daha pek çok iş kolunda da hem meslek,
hem de iş olarak yer almaktadır. Bu amaçla fotoğrafın uygulama alanlarına bir göz atacak
olursak vesikalık, anı ve özel gün fotoğrafçılığında, basın-yayın-gazetecilik ve iletişim
organlarında, endüstri ve sanayide, tanıtım-reklâm çalışmalarında, arkeolojik çalışmalarda,
belgeleme çalışmalarında ve araştırmalarda, tıbbî çalışmalarda ve adlî tıpta, hastanelerderöntgen
çekimlerinde, haritacılık alanında, askerî araştırma ve incelemelerde, polisin suçlara
yönelik (kriminolojik fotoğrafçılık) laboratuvar çalışmalarında, uzay-gökyüzü (astronomi
çalışmaları) araştırmalarında, bilimsel ve akademik çalışmalarda, kalite kontrolü yapmada,
sahne sanatlarında, sinema ve televizyon çekimlerinde, stok fotoğrafçılığı yoluyla fotoğraf
pazarlama ve satış amacıyla, bilgisayar-İnternet ortamında, amatör fotoğrafçılıkta, fotoğraf
sanatı ile uğraşılarda ve daha pek çok alanda fotoğrafın ve fotoğrafçılığın yaygın olarak
kullanıldığını görebiliriz.
Foto muhabirleri ulusal, bölgesel, yerel gazete ve dergilerde kamu kuruluşları ile
özel kurumların basın ve halkla ilişkiler müşavirliklerinde iş bulabilirler.

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek eğitimi: meslek liselerinin Grafikerlik dalında sertifika verilecektir.
Lise eğitimi sonrasında meslek yüksek okullarının;
Ø Fotoğrafçılık
Ø Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Ø Grafik Tasarımı
Ø Halıcılık ve Desinatörlüğü
Ø Matbaacılık
Ø Mimari ve Dekoratif Sanatlar
Ø Serigrafi
Ø Tasarım ve Basım Yayıncılığı
Ø Açıkhava Reklâm Ürünleri ve Serigrafi
Ø Cam-Seramik
Ø Çini İşlemeciliği
Ø Endüstriyel Seramik
Ø Mimari Dekoratif Sanatlar
Ø Seramik
Ø Halıcılık ve Desinatörlüğü
Ø Mimari Dekoratif Sanatlar
Ø Tasarım ve Basım-Yayımcılık
bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Grafik / Grafik Sanatlar, Grafik
Tasarımı alanlarından mezun olanlar yükseköğretim lisans programlarına ek puan ile
girebilecekleri
Ø Matbaa Öğretmenliği
Ø Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği’dir.
Güzel Sanatlar Fakültelerinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ilgili bölümlerine
girebilirler.
Fotoğraf çekim elemanı ve fotoğraf baskı operatörleri dallarından sertifika
verilecektir.
Lise eğitimi sonrasında meslek yüksek okullarının;
Ø Fotoğrafçılık
Ø Kameramanlık,
Ø Matbaacılık,
Ø Serigraf,
Ø Matbaacılık
Ø Baskı Teknikleri,
Ø Halkla İlişkiler,
Ø Halkla İlişkiler (Açık öğretim),
Ø Açıkhava Reklâm Ürünleri ve
Serigrafi
Ø Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Ø Tasarım ve Basım-Yayımcılık
Ø Açıkhava Reklâm Ürünleri ve
Serigrafi
Ø Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık
Ø Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Ø İletişim ve Halkla İlişkiler
Ø İnternet Gazeteciliği ve
Yayıncılığı
Ø Masaüstü Yayıncılık
Ø Radyo ve Televizyon
Programcılığı
Ø Radyo ve Televizyon
Yayıncılığı
Ø Televizyon ve Radyo
Programcılığı
Ø Televizyon Yapım ve Yönetimi
Bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler. Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler
ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Fotoğraf, Fotoğraf
ve Video lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Güzel Sanatlar Fakültelerinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ilgili bölümlerine
girebilirler.
Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve
meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları
açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla
açılan eğitim kurumlarıdır.
Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve
her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim
sunmaktadır.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Fotoğraf ve Grafik alanında eğitim verilmektedir.
Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve
dikey geçişler olabilecektir.


avatar
uFucK
Deneyimli
Deneyimli

Mesaj Sayısı : 26
Kayıt tarihi : 01/10/09
Yaş : 24
Nerden : 11/A/A

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz