Bölüm Tanıtımı

Aşağa gitmek

Bölüm Tanıtımı

Mesaj  uFucK Bir Cuma Ekim 02, 2009 8:58 pm

El Sanatları Teknolojisi
ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve kentleşme insan yaşamını birçok yönden
etkilemektedir. Dünya üzerinde çeşitli kültürlerin yok olmasıyla beraber insanların eski
kültürel değerleri de hızla yok olmuştur. Dolayısıyla eski kültürel değerlerin saklanarak
korunması oldukça önem kazanmaktadır.
Bir ulusun kültür değerlerini en iyi yansıtan öğeler olan el sanatları, asırlar boyu
toplumların sanat anlayışlarını ve yaşam tarzlarını aktarmada etkin bir rol oynamıştır. Aynı
zamanda eğitim, bilim, teknik ve diğer alanlardaki gelişme düzeyi ile el sanatlarındaki
gelişme düzeyi paralellik göstermektedir.
Dokumacılık konusunda belirleyici etken olan iklim şartları ve ihtiyaçlar, farklı
kültürlerde farklı malzemeyle dokumanın yapılmasına neden olmuştur. Dokuma alanında
kullanılan malzemeler önceleri dallar ve kamışlardır. Bunların basit bir biçimde örülmesiyle
başlayan süreçte, daha sonraki aşamalarda yün, pamuk, tiftik, ipek, keten ve kenevir gibi
bükülebilirliği, yumuşaklığı daha fazla olan malzemeler kullanılmıştır.
Anadolu’da yapılan kirkitli dokumalarda motieri geometrik desenler, bitki
motieri, stilize edilmiş hayvan gürleri ile kû yazılar oluşturur. Bunlar zenginleşerek
günümüze kadar gelmiştir. En sık kullanılan motier; insan, el, elibelinde, koçboynuzu,
bereket, saçbağı, pıtırak, göz,im,bukağı, ejder, akrep, canavar ayağı, kurt izi, kuş ve
sandıktır.

Nakış, dikişin dekoratif bir şekilde yapılmasından doğmuştur ve insanlık tarihi kadar
eskidir.
Türk nakışlarının, halk sanatlarımız içinde önemli bir yeri ve köklü bir geçmişi
vardır. Türk işleme sanatı çok eski devirlere Orta Asya’ya dayanır. İlk yapılan işlemeler
hakkında fazla bilgi yoktur. Ancak kazılardan çıkan heykellerin üzerindeki elbiselerin işli
oluşu İbrani tarihinde Nuh’un kızının ilk nakışlı kemeri kullandığının anlatılışı bu sanatın
köklü bir geçmişi olduğunu anlatmaktadır.
Nakış zamanla sadece elbiseler üzerinde kalmayıp iç giyimlere, çeşitli eşyalar
üzerine uygulanmıştır.

Kasnağın icat edilmesinden sonra daha ince zarif işlemeler ve değişik motier ortaya
konmuştur. Bu eserlerden örnekler Fransa, İngiltere, İtalya ve Alman müzelerinde teşhir
edilmektedir.
Teknik buluşların hızlandığı 1960 yılından beri çeşitli nakış makineleri ve son
yıllarda deseni bilgisayarda hazırlayıp elektrikle çalışan ve bir defada 4 veya daha fazla
moti aynı anda işleyen bilgisayarlı sanayi nakış makineleri yapılmıştır. Tekstil sektörünün
birçok değişik alanına (konfeksiyon, ev tekstili,ev aksesuarları, çeyiz,vb) hizmet verdiği için
meslek olarak geniş bir alana sahiptir. Teknolojiye bağlı olarak gelişebilen bu meslek dalı
yeniliklere açık olduğu için mevcut durumu ve geleceği güven altındadır.
Bu makinelerle işlenen motier giyim süslemelerine, ev aksesuarlarına, giyim
aksesuarlarına, her türlü kumaş ve deri üzerine uygulanmaktadır.
Günümüzde yaşam öylesine hızlıdır ki oturup ince işlemeler yapmak bir yana, çoğu
zaman günlük işleri yetiştirmek için dahi büyük çabalar sarfetmek zorunda kalınmaktadır.
Makine nakışları kısa sürede yapıldığı ve ucuz olduğu için rağbet görmektedir.
Bugün makine nakışı sanayi hâline gelmiş durumdadır. Bunun yanı sıra elde işlenen
nakışlara da büyük değer verilmekte, bu işi meslek edinenler tarafından da yapılmaktadır.

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
Ø El Dokumacı
Ø El ve Makine Nakışçı
Ø Sanayi Nakışçısı

EL DOKUMACI
Tanımı
İş talimatı doğrultusunda malzemeleri belirleyen, temin eden, tezgâha çözgü
ipliklerini takarak dokuma yapan, dokuma üzerindeki hataları tespit eden, kopan iplikleri
düğümleyen nitelikli kişidir.

Görevleri
Ø İş organizasyonu yapmak.
Ø Çarpana dokuma yapmak.
Ø Kirkitli dokuma yapmak.
Ø Mekikli dokuma yapmak.
Ø Dokuma iplerini boyamak.
Ayrıca haşıllama-(mezekçi) , apreci, boyacı, halı dokuyucu ve tarakçı meslekleri de
alanın altında yer almaktadır.

EL VE MAKİNE NAKIŞÇI
Tanımı
İş talimatı doğrultusunda, desen hazırlayabilen, malzemeleri belirleyen, temin eden,
elde ya da makinede, nakış tekniklerini kullanarak çeşitli zemin üzerine işleme yapma bilgi
ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
Ø İş organizasyonu yapmak.
Ø El nakışları yapmak.
Ø Makine nakışları yapmak.
Ø Nakış tasarımları yapmak.
Ayrıca, Çin İğnesi Elemanı (Makine nakışçısı), Beyaz iş Elemanı (Makine
nakışçısı), Maraş İşi Elemanı (Makine nakışçısı), Antep İşi Elemanı (El nakışçısı), Oya
Elemanı (El nakışçısı), Pul Boncuk Dikim Elemanı (El nakışçısı) meslekleri de alanın altında
yer almaktadır

SANAYİ NAKIŞCISI
Tanımı
İş talimatı doğrultusunda desen çizebilen, çizdiği deseni bilgisayarda hazırlayabilen,
aplike desenini lazer makinesinde kesen, malzemeleri belirleyen, temin eden, sanayi nakış
makinesinde işleyen ve kalite kontrolünü yapıp ürüne dönüştürebilen nitelikli kişidir.

Görevleri
Ø İş organizasyonu yapmak.
Ø El nakışları yapmak.
Ø Makine nakışları yapmak.
Ø Bilgisayarda desen hazırlamak.
Ø Sanayi makinesinde nakış yapmak.
Ø Nakışlı ürün tasarımları yapmak.
Ayrıca, Sanayi nakışçısı, lazer kesim elemanı, makineci (Sanayi makinecisi),
bilgisayarda desen üretimcisi gibi meslekleri de alanın altında yer almaktadır.

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
El dokuması alanında çalışmak isteyenler;
Ø Ellerini, gözlerini ve ayaklarını eş güdümle kullanabilmelidir.
Ø Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmelidir.
Ø Zamanı kullanmayı bilmelidir.
Ø Yaratıcı ve estetik değerlendirme gücüne sahip olmalıdır.
Ø Detaylara özen göstermelidir.
Ø Dikkatli ve sabırlı olmalıdır.
Ø İş birliği yapabilme, grup çalışmasında bulunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
Ø Renkleri ayırt edebilmelidir.
Ø Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları algılayabilmelidir.
Ø Yeniliklere açık olmalıdır.
Ø Ayakta ve eğilerek çalışabilecek kadar dayanıklı olmalıdır.
Ø Çevreyi korumaya karşı duyarlı olmalıdır.
Ø İş kazalarına karşı önlem alabilmelidirler.
El ve makine nakış alanında çalışmak isteyenler;
Ø Ellerini, gözlerini ve ayaklarını eş güdümle kullanabilmelidir.
Ø Yaratıcı ve estetik değerlendirme gücüne sahip olmalıdır.
Ø Detaylara özen göstermelidir.
Ø Dikkatli ve sabırlı olmalıdır.
Ø İş birliği yapabilme, grup çalışmasında bulunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
Ø Renk bilgisine sahip olmalıdır.
Ø Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları algılayabilmelidir.
Ø Yeniliklere açık olmalıdır.
Ø Zamanı iyi kullanmayı bilmelidir.
Ø Temiz ve düzenli çalışma alışkanlığına sahip olmalıdır
Ø Ahlaki ve etik kurallara uymalıdır.
Ø Pratik çözümler üretebilmelidir.
Ø Farklılıkları algılayabilmelidir.
Ø Mesleğini sevmek ve bu alana gereken ilgi ve özeni göstermelidir.
Ø Araştırma yapabilmelidir.
Ø Pratik çözümler üretebilmelidir.
Ø İş güvenliği konusunda dikkatli olmalıdır.
Ø Mesleki hiyerarşi ve işletme hiyerarşisine uyum sağlamalıdır
Ø Estetik değerlendirme gücüne sahip olmalıdır.
Sanayi Nakışı alanında çalışmak isteyenler;
Ø Ellerini, gözlerini ve ayaklarını eş güdümle kullanabilmelidir.
Ø Yaratıcı ve estetik değerlendirme gücüne sahip olmalıdır.
Ø Detaylara özen göstermelidir.
Ø Dikkatli ve sabırlı olmalıdır.
Ø İş birliği yapabilme, grup çalışmasında bulunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
Ø Renk bilgisine sahip olmalıdır.
Ø Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları algılayabilmelidir.

Ø Yeniliklere açık olmalıdır.
Ø Zamanı iyi kullanmayı bilmelidir.
Ø Temiz ve düzenli çalışma alışkanlığına sahip olmalıdır
Ø Ahlaki ve etik kurallara uymalıdır.
Ø Pratik çözümler üretebilmelidir.
Ø Farklılıkları algılayabilmelidir.
Ø Mesleğini sevmek ve bu alana gereken ilgi ve özeni göstermelidir.
Ø Araştırma yapabilmelidir.
Ø Pratik çözümler üretebilmelidir.
Ø İş güvenliği konusunda dikkatli olmalıdır.
Ø Mesleki hiyerarşi ve işletme hiyerarşisine uyum sağlamalıdır.
D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Dokumacılar, tekstil fabrikalarında, halı üreten fabrikalarda ve dokuma
atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülüdür. Ortam lier nedeniyle tozludur.
El ve makine nakışçısı, meslekte, bir ürünün olabildiğince aynı kişi tarafından
bitirilmesi önem taşımaktadır. El ve makine nakışında, bireylerin el işleri ve tarzları arasında
farklılık oluşabileceği için bir ürünü bir kişinin tamamlamasına özellikle dikkat edilmektedir.
Temiz ve aydınlık bir ortamda vardiyalı çalışma. Çalışılan işletmenin ölçeğine göre
iyi ücret, sosyal güvence, yemek, servis imkânları olabilir.
Sanayi nakışçısı, işletmelerin ölçeklerine göre iki veya üç vardiya olarak
çalışılmakta, yoğun bir tempo ve sorumluluk alarak çalışılmaktadır. Yemek, servis ve sosyal
güvence imkânı vardır.

İŞ BULMA İMKÂNLARI
Dokumacı, bu alandan mezun olan öğrencilerimiz, dokuma fabrika ve atölyelerinde
çalışabilirler. Ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil sanayinde bu meslek elemanına
ihtiyaç duyulmaktadır.
El ve makine nakışçısı, bu alandan mezun olan öğrenciler nakış yapan işletmelerde,
moda evlerinde, el nakışı üretimi yapan firmalarda, makine nakışı üretimi yapan atölyelerde,
desen çizimi yapan firmalarda veya kendi işyerinde çalışma imkânları vardır.

Sanayi nakışçısı, teknolojik gelişmeler paralelinde, nakışçılık mesleğinde
verimliliğin arttığı gözlenmektedir. Özellikle elde kullanılan makinelerin yerini elektronik
makinelerin alması, desen çizimlerinde bilgisayardan yararlanılması, aynı anda 20 den fazla
motifin yapılması ve bir makinede 15’e kadar iğne kullanılabilmesi, makinelerin işleme
alanının genişlemesi vb. teknolojik gelişmeler göze çarpmaktadır. Aplikasyon işlemlerinde
lazer teknolojisinin kullanımı ve pek çok rengin bir iğne ile uygulanması gibi yenilikler
halen deneme aşamasındadır. Küçük ölçekli atölyelerin kapanması ve işletme boyutlarının
büyümesi yönünde bir eğilim olduğu görülmektedir. Bu alanda ülkemizdeki makine parkı,
dünya sıralamasında en önlerde yer almaktadır. Diğer taraftan bu meslekte edinilen temel
bilgi ve becerilerin konfeksiyon, mefruşat ve örme alanındaki diğer mesleklerde
kullanılabileceği düşünülmektedir.
Nakışcı ve sanayi nakış elemanı nakışla ilgili imalat yapan bütün işletmelerde,
desen üretimi yapan firmalarda, lazerle aplike kesim yapan firmalarda, modaevlerinde,
Desen çizimi yapan işyerlerinde, iş bulma imkânı vardır.(Desenci, müşteri temsilcisi,
numuneci, makineci, kalite kontrol, ütücü, işletme sorumlusu, vardiya sorumlusu olarak
çalışabilirler)

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
El dokuma dalı meslekî eğitimini tamamlamış olanlar;
Meslek yüksek okullarının (2 yıllık ön lisans);
Ø Halı ve Kilim,
Ø Tekstil Dokuma,
Ø Dokuma,
Ø Halıcılık,
Ø Tekstil Pamuk Pazarlama,
Ø İplikçilik,
bölümlerine sınavsız geçiş hakkına sahiptir.
Meslekî eğitim fakültelerin (4 yıllık lisans);
Ø Tekstil Öğretmenliği
Ø Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği
bölümlerine devam edebilirler.
El ve makine nakışı, sanayi nakışı, meslekî eğitimini tamamlamış olanlar;
Meslek yüksek okullarının (2 yıllık ön lisans);
Ø El Sanatları
Ø Geleneksel el Sanatları
Ø Halıcılık ve Desinatörlüğü
Ø Halı ve Kilim
Ø Halıcılık
Ø Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Ø Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği
Ø Uygulamalı Takı Teknolojisi
bölümlerine sınavsız geçiş hakkına sahiptir.
Mesleki Eğitim Fakültelerin (4 yıllık lisans);
Ø Nakış Öğretmenliği
Ø Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği
Ø Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği
Ø Tekstil, Dokuma ve Örgü Öğretmenliği
bölümlerini okuyarak alan öğretmeni olabilirler.
Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve
meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları
açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla
açılan eğitim kurumlarıdır.
Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve
her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim
sunmaktadır.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde, El Sanatları Teknolojisi alanında eğitim
verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından
dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

avatar
uFucK
Deneyimli
Deneyimli

Mesaj Sayısı : 26
Kayıt tarihi : 01/10/09
Yaş : 24
Nerden : 11/A/A

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz